مجموعه محصولات > اب نما > آبنماهای دکوراتیو و خانگی

 

.Decorative Fountain «
معماران ساختمان جهت تسکین روح انسان‌ها المانی از آب که مایع حیاط و زندگی است را در محیط اطراف ما ایجاد می‌کنند چرا که در زندگی ما نیاز ‌چنین المان‌هایی جهت آرامش روح احساس می‌شود. اگر بخواهید،شما طراح خواهید شد و صدای دل نواز و حرکت زیبای آب را با محصولات ما به محیط خانه و کار خواهید آورد و آن را به راحتی در داخل و خارج ساختمان نصب خواهید کرد و از ایجاد چنین فضایی لذت خواهید برد چون معمار این فضای زیبا خودتان هستید.

 
آبنماهای المانی بزرگ (استیل و سنگ) آبنماهای دکوری فضاهای داخلی  آبنماهای شیشه ای  آبنماهای دکوری فضاهای باز
QQQ.jpg   QQQQQ-(1).jpg  QQQQ.jpg  QWWQ-(1).jpg
 در این نوع آبنماها با ترکیب هنر مجسمه سازی که بیشتر از جنس استیل و بتون ساخته می شود که الهام گرفته از نوع معماری آن منطقه می باشد در میادین    اصلی به عنوان یک نماد نصب می شود .
 ما دوست داریم جریان و صدای آب را حتی در فضای داخلی محل زندگی تان داشته باشید تا با آن فضاهای خانه و کاری تان را زینت ببخشید و روح زندگی و شادابی را در آنجا بیشتر پدید آورید
  جریان آب همیشه زیبا بوده است که با جریان و حرکت آب بر روی شیشه و کریستال و سطوح لغزنده چند برابر می شود که ما آن را در یک قاب و تابلوی زیبا برایشما ارئه می کنیم .
 طراحی فضا های بیرونی معماران و طراحان در قسمتی از طراحی هایشان به آبنماهای زیبا اختصاص می دهندکه ما این نوع محصولات را برای فضاهای شما آماده و  ارائه می نمائیم  .   
شششش.jpg س.jpg سس.jpg
بب.jpg ش-(1).jpg  48496fountain_ston.jpg
 شش-(1).jpg  QWWQ-(2).jpg  ششش-(2).jpg