مجموعه محصولات > الکتروپمپ ها
به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرژی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین یا جابجایی آن در یک سیستم لوله کشی یا هیدرولیک استفاده می‌نمایند. به عبارت کلی تر، پمپ دستگاهی است که سیالات غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جابجا می‌نماید.

 
 
   
ایران.jpg
نتیجه تصویری برای پمپ استریم نتیجه تصویری برای پمپ استریم
 
الکتروپمپ تاسیساتی ابارا
پمپ لورا پمپ پینتاکس پمپ استیریم پمپ ابارا

 
2-SHE-SHS-Pump1.jpg


یبیبیبیبیبی.jpg
 
بیببب.jpg

دیگگر.jpg
پمپ ایران دیگر برندها پمپ های رایج خانگی تجهیزات جانبی


q.png