تنها نمایندگی انحصاری پنتاکس درایران

شركت پمپ‌سازي پنتاكس Pentax ايتاليا که با توليد رنج وسیع الکتروپمپ های خانگی، صنعتی، ساختمانی و تاسیساتی، بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی، باغی و کشاورزی، انواع شناور، کفکش و لجن کش با کیفیت ویژه و قیمت های رقابتی در اکثر بازارهای بین المللی در ردیف اول رقابت قرار گرفته است.
مارک Vertix که علامت تجاری صنایع پمپ سازی Pentax میباشد یکی دیگر از محصولات این شرکت است.

 
 4.jpg 3.jpg   2.jpg  1.jpg
 پمپ خودمکش cab پمپ خودمکش inox  پمپ خودمکش jam  پمپ خود مکش cam
 8.jpg  7.jpg 6.jpg   5.jpg
 پمپ محیطی سری mp پمپ محیطی cp  پمپ محیطی pm  پمپ خودمکش سری ap
 12.jpg  11.jpg  10.jpg  9.jpg
 پمپ کفکش dp  پمپ طبقاتی افقیmpa  پمپ دو پروانه mpx  پمپ دو پدوانه mp
 16.jpg  15.jpg  14.jpg  13.jpg
 پمپ لجن کش dh  پمپ لجن کش dg  پمپ لجن کش dx  پمپ کفشک سریdvp
 20.jpg  19.jpg  18.jpg  17.jpg
 پمپ شناور 3s  پمپ شناور 4ps  پمپ شناور 5pes  پمپ شناور 6s
 24.jpg  23.jpg  22.jpg  21.jpg
 پمپ سانترفیوژ منو بلاک cm   پمپ سانترفیوژ منو بلاک cb   پمپ سانترفیوژ منو بلاکcs   پمپ سانترفیوژ منو بلاکch